Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2021

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2021

Złóż datek i zapal świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom na swoim stole wigilijnym.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Leave Feedback

Kategorie: , , ,

Tags: , , , , ,

Co roku, w I Niedzielę Adwentu, rozpoczyna się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, najbardziej rozpoznawalna akcja charytatywna Caritas w Polsce. Symbolem akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. Jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Datki otrzymane w ramach WDPD przeznaczone są na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Świece, które przygotowała łódzka Caritas dostępne są w parafiach naszej archidiecezji.

Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie w całej Polsce dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc zagraniczną dla dzieci. W tym roku WDPD udzieli wsparcia programowi Rodzina Rodzinie.

Od 2000 roku kampania ma charakter ekumeniczny. Obok Caritas uczestniczą w niej Diakonia Kościoła Luterańskiego i Reformowanego oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego.

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom  sięgają roku 1993. W kilku diecezjach przeprowadzono wówczas pilotażową akcję. W 1994 roku na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach akcja zyskała wymiar ogólnopolski. Początkowo miała też inną nazwę – „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”. Jej symbolem była świeca z napisem Caritas, która miała stać na wigilijnym stole, przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników na przyjęcie Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy. Cały dochód ze sprzedaży świec przeznaczany był na pomoc dzieciom z ubogich rodzin, zwłaszcza na sfinansowanie dożywiania w szkołach.

Złóż datek i zapal świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom na swoim stole wigilijnym. Możesz również wspierać to szczególne dzieło wpłacając swoją darowiznę on-line:Nasze płatności obługuje serwis tpay.
10zł   20zł   50zł   

lub tradycyjnie na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

z dopiskiem „WDPD 2021”

Dziękujemy!