Darowizna na działalność charytatywną Caritas

Darowizna na działalność charytatywną Caritas

Przekaż darowiznę na charytatywną działalność Caritas Archidiecezji Łódzkiej i pomóż nam w codziennym funkcjonowaniu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Leave Feedback

Kategoria:

Tags: , , ,

Łódzka Caritas od 1990 roku prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z naszej pomocy korzystają dzieci i młodzież, niepełnosprawni, osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary kataklizmów, osoby starsze i chorzy w terminalnym stadium choroby. Rocznie charytatywnym wsparciem obejmowanych jest kilkanaście tysięcy osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zachęcamy do hojnego wsparcia naszych działań. Zebrane datki pochodzące z darowizn na działalność charytatywną Caritas, możemy wykorzystać jako wkład własny do konkursów i projektów, które realizujemy dla naszych podopiecznych oraz na pokrycie kosztów codziennego funkcjonowania naszej organizacji.

Przekaż swoją darowiznę tutaj:


Nasze płatności obługuje serwis tpay.

10zł   20zł   50zł   100zł   

lub dokonaj tradycyjnego przelewu na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
z dopiskiem „Darowizna na działalność charytatywną Caritas”.